Recently Added

Most Read

Rok szkoły w ruchu

There are no translations available.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły  w Ruchu. W związku z tym w grudniu 2013 roku Zespól Szkół Miejskich nr 1 przystąpił do ogólnopolskiego projektu „Szkoła w ruchu”. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem akcji jest podejmowanie działań upowszechniających wśród młodych ludzi kulturę fizyczną i promowanie w swoim środowisku aktywności fizycznej.
Szczegółowo cele i priorytety zawarte zostały w liście  intencyjnym ówczesnej Minister Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

„Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.”

Type the text here