Recently Added

Most Read

Talkschool

There are no translations available.
   Uczestnictwo w programie „Talkschool” oparte jest na współpracy młodzieży poprzez Internet. Uczestnicy programu nawiązują kontakty z rówieśnikamiz 30 szkół z całego świata, prowadząc korespondencję i rozmawiając o swoich szkołach, rodzinach i zainteresowaniach.
Nasza szkoła bierze udział w pracach nad projektem od roku szkolnego 2006/2007.