Recently Added

Most Read

Aktualności

100 lat PCK

There are no translations available.

 

„Bezpieczna szkoła poprzez edukację prawną”

There are no translations available.


Innowacja programowa "Bezpieczna szkoła poprzez edukację prawną" realizowana była w PSP nr 19 przez semestr drugi roku szkolnego i objęła swym oddziaływaniem klasy IV-VII. Zajęcia z edukacji prawnej odbyły się we wszystkich ww. klasach w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, na godzinach wychowawczych. Innowacja oparta była na programach :
"Szkoła bez przemocy", „Świadomy swoich praw obywatel” oraz kampanii edukacyjno-społecznej „Bezpieczeństwo w szkole dzięki edukacji prawnej”. Głównym jej celem było zwiększenie świadomości prawnej uczniów, nim ci osiągną 18 lat i  nabędą pełną zdolność do czynności prawnych wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Innowcja miała także na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat prawa, odpowiedzialności i decyzji obywatelskich. Realizowane treści dotyczyły: odpowiedzialności prawnej nieletniego, praw dziecka i ucznia, konsekwencji prawnych czynów niedozwolonych. Wszyscy wychowawcy klas otrzymali do wyeksponowania na gazetkach klasopracowni materiały edukacyjne.
Najważniejsze spodziewane efekty innowacji to:
- wzmocnienie wśród uczniów poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły
- świadomość brania  odpowiedzialności za własne postępowanie
- świadomość właściwego reagowania przez uczniów  w sytuacji, kiedy są zastraszani lub prześladowane ze strony rówieśników w szkole
- zminimalizowanie zachowani ryzykownych.
Innowacja została podsumowana konkursem przeprowadzonym wśród uczniów klas biorących w niej udział.

Wyniki konkursu „Bezpieczna szkoła poprzez edukację prawną”
I miejsce: Mateusz Dżaluk klasa 7a
II miejsce: Lena Jaskulska klasa  IV e i Julia Wójcik klasa VI b
III miejsce: Kosma Saniawa klasa IV c

Zwycięzcom gratulujemy!

Inf. J. Górecka - Bienia

 

XXV Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

There are no translations available.

     
     Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 - Michał Wencel i Kajetan Wiśniewski, reprezentowali województwo opolskie w XXV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Teatem tegorocznego zadania projektowego było "Posłowie Sejmu II RP - ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupaji".

Inf. D. Szyszko
 

Odpłatność za obiady w czerwcu

There are no translations available.

Odpłatność za obiady w czerwcu wynosi 42,00 zł.

Od 1 stycznia 2019 roku  obowiązuje nowe konto bankowego za płatności za obiady:  25 1020 3668 0000 5502 0501 0683
Opłaty należy dokonać u intendentki lub przelewem bankowym na konto Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania, ulica Szkolna 15, 47 - 225 Kędzierzyn - Koźle, nr konta 25 1020 3668 0000 5502 0501 0683 do 14 czerwca. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Wszystkie odpisy związane z chorobą ucznia, wyjazdami na obozy, wycieczki można zgłaszać bezpośrednio przez e-dziennik do intendentki pani Ewy Rajchel (ER - Ewa Rajchel w zakładce pracownicy). Osobiście odpis z obiadów mogą zgłaszać uczniowie u pani intendentki w czasie przerwy obiadowej.
kierownik świetlicy - A. Kaczmarska
 
More Articles...