Ostatnio dodane

Najczęściej czytane

Konferencja naukowa w PSP 19


Dnia 05.11.2018r., w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego 100- LECIE ODZYSKANIANIEPODLEGŁOŚCI, odbyła się konferencja naukowa pod tytułem:  „Wolność, walka, niepodległość”.
Zaprezentowane zostały 4 sesje tematyczne:
SESJA I: Między stabilizacją a niepokojem: okres międzywojenny
1) Marszałek Józef Piłsudski – mąż stanu, budowniczy nowej Polski
2) Kształtowanie granic i ustroju politycznego II RP
SESJA II: Czas niepokoju, lęku, cierpień: II wojna światowa
1) Holokaust, ludobójstwo, czystki etniczne
2) Wołyń: tragedia Kresów Wschodnich
SESJA III: Nowa rzeczywistość po 1945 roku, rola Kościoła katolickiego w okresie komunizmu
SESJA IV: Transformacja ustrojowa po roku 89'

1) Społeczeństwo polskie po 1989 roku – studium socjologiczne (socjolog)
2) Budowa społeczeństwa obywatelskiego – szanse i bariery (nauczyciel historii)

Prelegentami według kolejności prezentowanych sesji byli:
Damian Szyszko, Cezary Tomczyk, ksiądz Michał Kowalski, dr Justyna Tomczyk.

Wystąpieniom przysłuchiwali się uczniowie szkół średnich z rejonu naszego miasta oraz uczniowie PSP 19.

Inf. D. Szyszko