Ostatnio dodane

Najczęściej czytane

Dokumentacja szkoły

 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19

Załącznik do Statutu Regulamin Rekrutacji ZSM nr 1

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szczegółowe kryteria ocen z zachowania

Procedura organizacji indywidualnego toku nauczania

Regulamin przyznawania stypendium

Regulamin klasy sportowej

Regulamin - darmowy podręcznik

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Procedura organizacji i regulamin wyjazdów

Zasady wydawania decyzji o zwolnieniu ucznia

Duplikat legitymacji szkolnej

System Wspierania Uzdolnień

Najlepszy Absolwent Roku

Najlepszy Sportowiec Roku

Warunki ubezpieczeniaPoprawiony (czwartek, 09 maja 2019 22:57)