Ostatnio dodane

Najczęściej czytane

Nauczyciele w gimnazjum

 
  Lp Imię i nazwisko Inicjały Nauczany przedmiot
     Adrian Kłos Religia, Geografia
    Aneta Knapik-Król Kn Religia
    ks. Michał Kowalski KS Religia
    Ewa Baraniuk EB Etyka, Język polski
    Iren Hołubicka-Bęś IB Język polski
    Małgorzata Sahs SM Język polski
    Martyna Sitek MH Język polski
    Tamara Tarasek TT Język polski
    Ewa Tokarska ET Język polski
    Joanna Wolak-Machnik WJ Język polski
    Lidia Gacek-Zawadzka LZ Język polski
    Bożena Łotecka BL Historia
    Anna Oleśkiewicz AO Historia, WOS
    Damian Szyszko DS Historia, WOS
    Iwona Borecka IB Język angielski
    Joanna Ciesielka JC Język angielski,
Język rosyjski
    Jadwiga Górniak JG Język angielski
    Ewa Herba HE Język angielski
    Marzena Miszczuk MM Język angielski
    Danuta Niedźwiecka-Banasik DN Język angielski
    Dorota Rogulska DR Język angielski, Historia
    Remigiusz Wójcik RW Język angielski, Informatyka
    Angelika Adler-Palacz AP Język niemiecki
    Wojciech Iwanowski Iw Język niemiecki
    Ewa Pakuła PE Język niemiecki
    Elżbieta Kobiałka KE Język francuski
    Barbara Miśków BM Język francuski
    Teresa Dziemidowicz TD Matematyka
    Dorota Kowalska K_ Matematyka
    Marta Martyniuk Mr Matematyka
    Barbara Paryło BP Matematyka
    Anna Wysoczan AW Matematyka
    Ilona Nurzyńska IN Fizyka
    Marek Pacion PA Fizyka
    Bożena Kotulska BK Chemia, Fizyka
    Karolina Pietrzyk KP Chemia
    Marlena Młynarczyk MM Biologia, Chemia
    Mariola Szczecińska Sz Biologia
    Kornelia Lerch-Kozula BW Geografia
    Marzena Serwan - Kazanowska MS Plastyka
    Weronika Rutkowska WR Muzyka
    Ryszard Cież RC Technika
    Jarosław Gucwiński GJ Informatyka, EDB, Technika
    Maria Podcerkiewna MP Informatyka
    Wioletta Bernat WB trener p. siatkowa
    Andrzej Gąsior AG trener p. siatkowa
    Miłosz Majka Ma trener p. siatkowej
    Tomasz Siemaszko TS trener p. siatkowa
    Danuta Wiktorek DW trener p. siatkowa
    Ewelina Deneka ED trener pływania
    Dorota Kubacka DK Wychowanie-fizyczne
    Magdalena Neuman-Krupowies MN Wychowanie-fizyczne
    Mateusz Sadyk MS Wychowanie-fizyczne
    Radosław Zych RZ Wychowanie-fizyczne
    Krzysztof Maślanka trener badmintona
    Beata Nowak BN trener lekkoatletyki
    Ewa Madej EM trener tańca
    Jan Węgrzyn JW trener p. nożna
trener p. koszykowa
    Agnieszka Gdowska _G nauczyciel wspomagający
    Małgorzata Fąferek MF Logopeda
    Iwona Kazanowska-Witkiewicz   Pedagog, Doradca Zawodowy
    Maria Mielczarek  Mi nauczyciel biblioteki
    Barbara Rycharska BR WDŻ