Ostatnio dodane

Najczęściej czytane

Regulamin projektu

Regulamin wyjazdów

 

Regulamin Projektu "Comenius"


Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius
Partnerskie Projekty Szkół
Regulamin projektu
„A taste of different cultures”


INFORMACJE OGÓLNE


1. Projekt realizowany jest w Publicznym Gimnazjum nr 5  w Kędzierzynie – Koźlu
w okresie od 02. 09. 2013 r. do 31. 07. 2015 r.
2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie 20 000 €.
3. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości, utożsamianie się z kulturą narodową i regionalną; a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
4. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z sześciu szkół partnerskich (Włochy, Hiszpania, Węgry, Niemcy, Polska, Turcja).
5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
6. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
TEMATYKA PROJEKTU

Celem projektu jest zbadanie podobieństw i różnic między państwami uczestniczącymi w projekcie w zakresie wybranych aspektów kulturowych, m.in.  tj:
- kuchnia;
- taniec;
- muzyka;
- strój;
- święta i uroczystości lokalne.
Po wyszukaniu podobieństw  i różnic  w jednym określonym aspekcie kulturowym, uczniowie określają jaki wpływ mają tradycje i zwyczaje na codzienne życie nastolatka. W tym celu, uczestnicy wspólnie wypełniają ankietę, która będzie dostępna na platformie eTwinning oraz na stronie internetowej projektu.  Podczas wizyt partnerskich, uczniowie będą poznawać lokalne święta.
Projekt nie tylko pomoże uczniom rozwinąć ich świadomość na temat różnorodności kulturowej, eliminując stereotypy i uprzedzenia, ale również będzie kształtować postawę patriotyczną, świadomość dziedzictwa kulturowego  oraz rozwijać kompetencje językowe. Duży nacisk położony jest na wprowadzenie nowoczesnych metod komunikacji i współpracy za pomocą  narzędzi  technologii informatyczno – komunikacyjnej.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

Działania podejmowane w szkole w trakcie realizacji projektu obejmą min.:
1. Edukację młodzieży dotyczącą problematyki projektu poprzez
a. opracowywanie plakatów, gazetek itp.;
b. opracowanie słownika wyrażeń przydatnych w komunikacji oraz przewodnika turystycznego;
c. dokumentowanie projektu poprzez zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne na platformie eTwinning oraz stronie internetowej projektu;
d. organizowanie międzynarodowych dni kultury (np. po wizytach partnerskich);
e. organizowanie wystaw, prezentacji, pokazów;
f. występy w przedstawieniach teatralnych lub taneczno -  muzycznych;
g. udział w konkursach;
2. Spotkania młodzieży ze szkół partnerskich (wymiana doświadczeń, integracja kulturowa, warsztaty zadaniowe, doskonalenie znajomości języka angielskiego).
3. Opracowanie produktów końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności lokalnej (uczniom nieuczestniczącym w projekcie, nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom, lokalnym władzom itp.).