Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018

Plan obowiązuje od 29 stycznia 2018r.