8a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 s_zaj.sport.-2/2 AG AZ1 s_zaj.sport.-1/2 Ma AZ1
s_zaj.sport.-2/2 AG AZ2
j.polski LZ E22 s_zaj.sport.-1/2 Ma AZ1
s_zaj.sport.-2/2 AG AZ2
wos CT E23
2 8:50- 9:35 s_zaj.sport.-2/2 AG AZ1 s_zaj.sport.-1/2 Ma AZ1
s_zaj.sport.-2/2 AG AZ2
matematyka DM E11 s_zaj.sport.-1/2 Ma AZ1
s_zaj.sport.-2/2 AG AZ2
informatyka-1/2 MP E25
j.angielski-2/2 MS E15
3 9:45-10:30 chemia KP C28 j.angielski-1/2 BO E27
j.angielski-2/2 MS E15
wf-1/2 Ma D2
wf-2/2 AG D1
j.angielski-1/2 BO E27
informatyka-2/2 MP E25
historia MK E4
4 10:40-11:25 geografia C22 fizyka BK C16 wf-1/2 Ma D2
wf-2/2 AG D1
matematyka DM E11 fizyka BK C16
5 11:35-12:20 e_dla_bezp GJ C12 j.niemiecki-1/3 #n11 C26
j.niemiecki-2/3 #n12 C20
j.niemiecki-3/3 #n13 E33
zaj. wych. MK E4 biologia Sz C12 j.niemiecki-1/3 #n11 C26
j.niemiecki-2/3 #n12 C20
j.niemiecki-3/3 #n13 E33
6 12:40-13:25 matematyka DM E11 historia MK E4 j.angielski-1/2 BO E25
j.angielski-2/2 MS E15
chemia KP C28 matematyka DM E11
7 13:40-14:25 j.polski LZ E22 religia Kn C22 j.polski LZ E27 j.polski LZ E22 wf-1/2 Ma H1
wf-2/2 AG F3
8 14:30-15:15 s_zaj.sport.-1/2 Ma D2 wos CT C26 religia Kn C22 j.polski LZ E22 wf-1/2 Ma H1
wf-2/2 AG F3
9 15:20-16:05 s_zaj.sport.-1/2 Ma D1 doradz. zaw. IK C14   z.rozw.kreat MK E4  
Drukuj plan
wygenerowano 15.03.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum